Pårørende til stressramt

Er du pårørende til en stressramt så oplever du måske både frustration og bekymring. Måske oplever du frustration over at den stressramte ikke opsøger professionel hjælp selv om du måske endda har sagt det flere gange. Og måske er du også bekymret for hvordan det går den stressramte som du er pårørende til.

Hvis ovenstående nogenlunde beskriver din situation så lad mig først sige at det er desværre en situation mange pårørende står i. Som stresscoach ved jeg det fordi jeg ofte bliver kontaktet af pårørende til en stressramt der står i den situation og beder mig om hjælp til at få den stressramte i stressbehandling.

Årsagen til at den stressramte ikke lytter og får professionel hjælp til stress handler ofte om at jo mere stresset man er, jo mere ubevidst er man typisk også omkring ens mentale og fysiske tilstand. Dette gælder i høj grad hvis man er ramt af langvarig stress (kronisk stress).

Som stressramt ser man typisk verden som et farligt sted hvor man må kæmpe eller flygte for at overleve. Dette selv om der i vores del af verden ikke er nogen risiko for at vi hverken bliver slået ihjel af fjender eller spist af et rovdyr. Sådan som virkeligheden var for stenaldermennesket. Vores hjerner reagere evolutionært stadig som vi var stenaldermennesker,når det kommer til stress.

Stressramte lider ofte under manglende selverkendelse og for at have meget lidt føling med dem selv. Som stressramt er man både psykisk og fysisk ude af balance.

Ved behandling af stress med stresscoaching bliver man afstresset på forskellige måder, der forbrænder og nedbringer det høje niveau af stresshormoner i kroppen. Samtidig med restituere sindet og kroppen efter stress der har slidt hårdt på sindet og kroppen. På den måde kommer den stressramte i balance igen.

Når en stressramt bliver konfronteret med at de er stressramte af en pårørende så kan det resultere i forskellige reaktioner der på forskellig vis undviger en behandling af stress. Følgende er eksempler på forskellig reaktioner ved en kontrontation.

Det kan f.eks være en irritabilitet eller ligefrem vredesudbrud ved at man blander sig. Det kan også blive mødt med en påstand at de vil søge hjælp, men at de lige skal afslutte en vigtig opgave først. Virkeligheden er desværre at de mange stressramte ofte ikke stopper før deres symptomer på stress er så mærkbare og invaliderende i deres hverdag og at deres tilstand ikke kan forklares på nogen anden måde. Nogle stressramte indser det først rigtigt når de får et stresskollaps og bliver sygemeldte.

Det er en svær situation for den stressramte og på mange forskellige måder også svært for de pårørende og i det hele taget alle de mennesker den stressramte er i kontakt med på daglig basis.

Men det er vigtigt at man får stressramte for hjælp til at komme i gang med en stressbehandling.

Når man er stressramt med langvarig stress (kronisk stress) så er det svært at komme ud af selv, af en række årsager som eksempelvis: 

Hvorfor har den stressramte hårdt brug for din hjælp?

1. Det er svært at se skoven for bare træer

2. Det er svært at skabe forandring uden overskud og energi

3. Det er svært at vide hvad der er den bedste kur mod stress

Er du pårørende til en stressramt og ønsker du hjælp til at få den stressramte i behandling af stress? Så kan Lifetalent’s coach Rohan Brochstedt rådgive dig.

Book en tid til til en samtale ved at ringe eller sende en mail, se kontakt information øverst på hjemmesiden.