Indre balance med biofeedback meditation

meditation, meditere, dyb søvn meditation, dyb ro meditation

Ved at lære at meditere og praktisere meditation dagligt kan man b.l.a. fremme en dyb ro og dyb søvn. Det medføre bl.a. et større mentalt overskud, mere fysisk energi mv.

Lifetalent benytter en videnskabelig meditation der giver mærkbar effekt ved blot 3 minutters daglig meditation.

Meditationen, der er vidt udbredt i hele verden, er udviklet af det amerikanske forskningsinstitut Heartmath der siden 1991 har studeret hjertet, hjernen og nervesystemets samarbejde.

Heartmaths meditation praktiseres i skoleklasser, på direktionsgangen, af elite idrætsudøvere som f.eks i Team Danmark. Og så benyttes meditationen også ved stressforebyggelse, stressbehandling og behandling af søvnproblemer mv.

Hjerterytme variabilitet sensor og app til smartphones

Mediter med eller uden biofeedback teknologi

Indre Balance Meditation er resultatskabende og effektfuld meditation med og uden brug af biofeedback teknologien.

Når man benytter biofeedback teknologien kan man via en sensor måle ens hjerterytme variabilitet (HRV).

Sensoren tilsluttes ens øreflip og målingerne kommer til syne på en smartphone app. Denne app guider under meditationen og giver feedback efter meditation, så man har mulighed for at optimere sin Indre Balance Meditation.

Billedet til venstre viser sensoren med hjerterytme variabilitet sensor og app til smartphones.

Indre Balance Meditation

Heartmath kalder deres meditation Inner Balance Meditation altså på dansk Indre Balance Meditation” for det er faktisk det man opnår ved at meditere. Hjertet, hjernen og kroppen synkroniseres, så der opstår coherence, (sammenhæng), til forskel fra incoherence (usammenhængende). Men hvad betyder coherence og incoherence egentligt?

Når ens bil har problemer og ikke kører optimalt så kan en årsag være at tændrørene ikke “tænder” på en synkroniseret måde. Bilen kan køre, men den kører bare ikke særligt godt. Denne tilstand kaldes også incoherence.

Når et menneske er stresset så fungerer hjerne, hjerte og krop heller ikke synkroniseret. Altså ikke så godt, som det er muligt. Dette er en tilstand af incoherence hvor vores autonome nervesystem, hormonsystem og immunsystem ikke fungerer synkront og dermed er i ubalance.

Lige som at vi kan fikse vores bil ved at justere timingen, så tændrørene tænder med den rigtige rækkefølge og synkronisering. Så kan vi altså også re-synkronisere os selv, så der opstår en tilstand af coherence i de biologiske processer i hjerne, hjerte og krop, hvilket resulterer i en optimal indre balance.

I den indre balance (coherence) forbedres vores mentale fokus, vi bliver mere følelsesmæssige stabile og vores fysiske modstandskraft styrkes.

Stresscoaching med heartmath meditation
Resultat af 5 ugers undersøgelse.

Undersøgelse med Indre Balance Meditation

I diagrammet til højre ses Heartmath’s målinger ved daglig meditation i 5 uger hos en repræsentativ gruppe.

Fokus, søvn og indre ro forbedres markant mens angst, træthed og tristhed falder betydeligt ved denne meditation.

Det indikere samlet set et markant fald i stressniveau, da netop den søvnkvaliteten, den følelsesmæssige stabilitet og mentale klarhed er nedsat ved stress.

Bedre søvn > mindre træthed > øget overskud / energi

Søvnen forbedres med 30% hvilket naturligvis fører til mindre træthed, der er reduceret med 48% hvilket medfører øget mentalt overskud og fysisk energi.

Øget overskud / energi > øget følelsesmæssig stabilitet og mental klarhed

Angstniveauet faldt med 46% og følelsen af tristhed blev reduceret med 56% hvilket naturligvis medfører at følelsen af indre ro mærkbart forbedres med 38% og fokus forbedres med 24%.

Læs mere om Heartmath’s forskning og resultater

Whatever techniques you practice, realize that the message of the heart becomes clearer when the mind is quiet. And in order to truly quiet the mind, we need to bring the head into alignment with the heart.

– Doc Childre (Founder og Heartmath Institute)

meditation. meditere, dyb søvn meditation, dyb ro meditation
Måling af hjerte, puls og åndedrætsrytme.

Hjertet og følelserne

I starten af 1990’erne fandt forskere på Heartmath Institute ud af at negative følelser og frustration der beskriver de følelser der kommer til udtryk ved stress, skabte ubalance i nervesystemet. Når det skete blev hjerterytmen ujævn hvilket kom til udtryk som takkede ujævne kurver på hjerterytme-monitoren.

På diagrammet til højre illustreres ujævn og jævne fysiologiske hjerte, puls og åndedrætsrytmer.

I venstre side ses en takket ujævn kurve der kommer til udtryk ved negative følelser som f.eks frustration der er følelsen af stress. Det er de fysiologiske tilstande man kalder usammenhængende eller incoherence. I højre side ses en jævn kurve der kommer til udtryk ved positive følelser som f.eks kærlighed, glæde, taknemlighed, medfølelse, indre ro osv. Der er fysiologiske tilstande af sammenhæng, altså coherence.

Åndedrættets samspil med følelserne

Diagrammet viser også klart at hjerte, puls og åndedrætsrytmen følger hinanden. Det betyder at når ens åndedrætsrytme ændrer sig, så forandres hjertet og pulsens rytme også. Og på samme måde ændrer følelsen sig også. Et bestemt åndedrætsmønster vil altså medføre en bestemt følelse.

Ved stress, der føles som frustration, så trækker man typisk vejret hurtigt og overfladisk. Angst-anfald kendetegnes ofte ved hyperventilation, hvor man trækker vejret hektisk og overfladisk i et ujævnt mønster. Hvis man i de to nævnte tilstande begynder bevidst at trække vejret i en fast rytme så følelser som f.eks frustration og angst fortage sig og blive erstattet af øget indre ro. Samtidig med kommer man i en tilstand hvor man eksempelvis træffer bedre beslutninger. Det er en tilstand af coherence (sammenhæng) hvor hjertet og hjernen arbejder optimalt sammen. Når man træffer beslutninger i den fysiologiske tilstand, så er beslutningerne baseret på et tæt samarbejde mellem hjertet og hjernen.

Kommunikationen mellem hjertet og hjernen

Hjertet begynder at slå i det ufødte foster inden hjernen er dannet. Og når hjernen er dannet opstår der en konstant tovejskommunikation mellem hjertet og hjernen. I kommunikationen sender hjertet mere end 100 gange flere signaler (information) til hjernen, end hjernen sender til hjertet.

Signalerne til hjernen informere os om vores valg og hjælper også til med at synkronisere de mange systemer i kroppen, så de fungere i et harmonisk samspil med hinanden. Signalerne fra hjertet påvirker især de hjernecentre, der er involveret i strategisk tænkning, reaktionstid og selvregulering

Hjertet sender signalerne (informationen) til hjernen gennem mindst 4 forskellige veje i det:

  • neurologiske kommunikationssystem, via det autonome nervesystem
  • bio-fysiske kommunikationssystem, via pulsen
  • bio-kemiske kommunikationssystem, via hormoner som hjertet udskiller
  • elektromagnetiske felt, der er skabt af hjertet

Hjertets intelligens

I de fleste sprog er der metaforer der referer til hjertets intelligens. På dansk er det f.eks “spørg dit hjerte”, “lyt til dit hjerte” eller “læg hjertet i det”. Og i mange ældgamle kulturer som f.eks mesopotamisk, babylonsk, egyptisk og græsk kultur refereres der til hjertet som en kilde til intelligens.

I 1991 introducerede neuro-kardiolog Dr. J. Andrew Armour begrebet “hjerte-hjerne”. Han havde fundet frem til at hjertet havde sit eget iboende nervesystem der fungere som en selvstændig hjerne. Denne hjerte-hjerne har vist sig at kunne sanse, behandle og kode information. Lige som der også er bevis for at hjerte-hjernen kan kan forandre sig (neuroplasticitet). Hjerte-hjernen kan lære og har både en kort – og langtidshukommelse. Samtidig med sker der en kommunikation mellem hjertet og hjernen. Da der går over 100 gange flere signaler (information) fra hjertet til hjernen end omvendt kan man konkludere hjertet i meget høj grad påvirker hjernen i dens processer. Man har målt at de signaler der sendes interagere og påvirker hjernens højeste kognitive og emotionelle center. På den måde er hjertet direkte involveret i det vi tænker, føler samt den nåde vi reagere på i forhold til verdenen.

Vil du lære at meditere?

Har du fået lyst til at lære Indre Balance Meditationen så kan jeg, Rohan Brochstedt der er coach her på Lifetalent kan hjælpe dig. Jeg er certificeret Heartmath Instruktør.

Book en tid til til en samtale ved at ringe eller sende en mail, se kontakt information øverst på hjemmesiden.