Stressbehandling metoder

stresscoaching, stresscoach, stress, langvarig stress, stressfri

Den mest effektfulde behandling af langvarig stress er en kombination af metoder der afstresser og restituere både sindet og kroppen. Nedenstående afsnit introducere forskellige metoder som der er evidens for virker effektfulde ved behandling at langvarig stress.

Stresscoaching

Stresscoaching er en kombination af forskellige metoder der støtter og hjælper mennesker med at få indsigt i – og forstå de dybereliggende psykiske problemer der kobler sig til stress. Stresscoaching samtaler er rettet i mod at identificere, bevidstgøre og ændre de ofte ubevidste bevidstheds- og handlemønstre, der ligger bag symptomer på stress. Indenfor Lifetalent stresscoaching benyttes en række forskellige værktøjer som f.eks meditation, metakognitiv terapi mv.

Læs om stresscoaching

Metakognitiv Terapi (MCT)

Metakognitiv Terapi er en forholdsvis ny hurtigtvirkende psykologisk metode udviklet af psykologer i 1990’erne. Metakognitiv Terapi handler om at minimere bekymringer, grublerier og uhensigtsmæssig coping – adfærd, der er medvirkende årsager til stress, angst og depression.

Metakognitiv terapi giver en forståelse for tanker og hvordan man kan forholde sig hensigtsmæssigt til dem. Metakognitiv terapi øvelser er enkle og effektfulde. Lifetalent benytter metakognitiv terapi under stresscoaching forløb.

Læs mere

SE – terapi (Somatic Experiencing Therapy)

SE – terapi, Somatic Experiencing ® er en terapeutisk, forsknings-understøttet, metode der med en fokuseret opmærksomhed på krops-fornemmelser mindsker og opløser de traumatiske stressreaktioner der er en følge af et højt aktiveret nervesystem. Kroppen husker altid det, der har bragt dig ud af balance, og din krops sansninger er derfor en del af samtalen.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT er træning i at rumme og acceptere tanker og følelser med henblik på større psykologisk fleksibilitet og øget livskvalitet. Ved at sætte ord på tanker, følelser og fysiske fornemmelser bliver til et problem med en mulig løsning. De fastlåste måder at agere på som stresser kan ændres til nye og mere værdibaserede handlemønstre, som skaber nye perspektiver og grundlæggende ændringer, der er varige.”

Indre balance Meditation

Heartmath Meditation er en forskningsbaseret, effektfuld metode til at få ro på nervesystemet. Meditationen virker med det samme ved at du mærke roen breder sig i sind og krop. Heartmath indre balance meditation der virker på stress, angst, depression eller andre belastninger.

Læs mere om meditation

Mindfulness Meditation

Mindfulness er evnen til at være opmærksomt til stede i nuet på en ikke-dømmende måde. Meditationsøvelser og læres og trænes evnen at være bevidst nærværende overfor den konstante strøm af tanker, følelser og sanseindtryk på en ikke-dømmende måde. Dette modvirker bekymringer, angst og stress.

Body-SDS terapi

Body-SDS terapi er et enestående og yderst effektiv dansk udviklet behandlingssystem, der afhjælper skavanker og sygdomme. Der behandles med massage – og åndedrætsteknikker med fokus på spændinger, stress – og livsstilsproblematikker.

Yin yoga

Yin yoga foregår liggende eller siddende i 3 – 5 minutter i hver stilling, og virker dybt stimulererende på bindevæv, led og ledbånd. Nogle stræk føles intense og andre som ren forkælelse. Stillingerne tilpasses den enkelte med tæpper og blokke. Du vil opnå en tilstand af afslapning hvor du mærker dyb ro i krop og sind.

Restorativ yoga

Restorativ yoga, også kaldet terapeutisk yoga, er en yogaform, hvis formål er at få udøveren ned i en afspændt tilstand. Restorativ yoga hjælper os til at skabe balance i vores nervesystem og til at sind og krop indgår i et samarbejde. Når kroppen får lov til at være helt afspændt, begynder en selvhealingsprocess, den begynder at reparere både fysiske skavanker og psykiske ubalancer. I restorativ yoga ligger man i en vågen hviletilstand i 10 – 30 minutter og er så afspændte som muligt og for at nå dertil bruger vi masser af props (tæpper, puder, pøller mv) til at støtte kroppen så den føler sig helt tryg.